Intisari Surat al Fatihah


fatihahSetiap muslim tentu tidak asing dengan surat al Fatihah. Dari kecil kita sudah diajarkan untuk menghapal surat yang satu ini. Itu karena surat al Fatihah adalah surat pembuka kitab suci Al-Qur`an. Ia juga wajib dibaca di setiap rakaat shalat sebagai rukun. Tidak membaca surat Al Fatihah, berarti shalat tersebut tidak dinyatakan sah. “Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca surat al Fatihah.” Begitu kata Nabi kita shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

Kali ini kami akan mengutip intisari surat yang agung ini, dari uraian ringkas yang ditulis oleh Syaikh Mahmud Syalthut –rahimahullah– dalam risalahnya yang berjudul, “Ilal Qur`aanil Kariim” Hal. 15 – 16:

Read the full post »

Memetik Faidah Hadis “Sesungguhnya Orang Yang Paling Takwa dan Mengenal Allah adalah Diriku.”


8703963014_3acc5db4efImam Bukhari rahimahullah berkata,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ قَالُوا إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ . فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِى وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ : إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا 

Menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam, ia berkata, mengabarkan kepada kami Abdah, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, jika beliau memerintahkan mereka (para sahabat), beliau memerintahkan mereka dengan sesuatu yang sekiranya mampu mereka kerjakan. Mereka pun berkata, “Sesungguhnya kami tidak seperti keadaan engkau wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang.” Seketika beliau pun marah, hingga nampak kemarahan itu pada wajahnya, kemudian berkata, “Sesungguhnya orang yang paling takwa dan mengenal Allah adalah diriku.”

Read the full post »

Ikhlas, Melanggengkan Kebaikan


20000000000000000Ikhlas, kata yang mudah diucapkan oleh lisan, namun cukup sulit dihadirkan dan dipertahankan dalam hati. Ayat dan hadis telah sering kita baca dan telinga kita telah berulang kali dijelali ceramah pentingnya ikhlas, namun keikhlasan mudah sekali lenyap dalam qalbu. Bahkan sering tanpa disadari, kita menganggap keikhlasan tidak penting lagi, riya sudah biasa, ujub dan rasa ingin dipuji oleh manusia tak apa-apa.

Butuh kesungguhan untuk menjaga niat, butuh juga pertolongan Allah untuk menangkal riya. Alih-alih kita yang level keimanannya relatif rendah, para ulama di zaman dahulu (salaf) pun ternyata juga perlu untuk bermujahadah melawan ketidakikhlasan, alias riya dalam hatinya.

Read the full post »

Terpaksa Mengikuti Asuransi Konvensional


Asuransi-ResSeringkali menjadi dilematis, ketika kita sudah mengetahui bahwa asuransi konvensional mengandung hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam, namun kita tidak jarang dalam kondisi terpaksa untuk mengikutinya. Hal itu karena asuransi telah menjadi salah satu bentuk muamalah yang beredar dalam masyarakat kita. Asuransi ada dalam komponen-komponen kebutuhan kita, dalam dunia kerja dan juga transaksi jual beli misalnya. Saat membeli suatu barang, tidak jarang secara otomatis telah mengikuti asuransi tanpa kita inginkan. Begitu juga saat kita bekerja di suatu perusahaan, pihak perusahaan pun mendaftarkan kita sebagai karyawannya kepada perusahaan asuransi konvensional. Nah, dalam kondisi ini, apa hukum mengikuti asuransi dan apa yang harus kita lakukan saat kita mendapat hak untuk menerima uang ganti rugi?

Berikut ini kami kutipkan jawaban Syaikhuna Dr. Sa’ad bin Turki al Khatslaan hafidzahullah:

Read the full post »

Bagai Air Hujan Wahyu Turun, Bagai Lembah dan Tanah Hati Manusia Menerimanya


rainsDiantara anugerah Allah atas hamba-hamba-Nya sekaligus salah satu tanda kekuasaannya di alam semesta ini adalah air hujan. Menurut para ilmuwan, proses turunnya hujan merupakan fenomena alam yang sangat menakjubkan. Kita pun sangat merasakan, hujan merupakan sumber penghidupan yang sangat bermanfaat bagi kita umat manusia. Tanpanya, kita tidak akan dapat bertahan hidup.

“Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar (yang diperlukan) lalu Kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti Itulah kamu akan dikeluarkan (dari dalam kubur).” (QS. Az-Zukhfur: 11)

Read the full post »

Berbuatlah, Dan Lupakan Cacian Manusia


forest-waySelamat dari keburukan manusia adalah perkara yang sangat sulit untuk diraih, khususnya bagi orang yang sedang berada di garda depan berbuat sesuatu yang besar dan berusaha mewujudkan kebaikan. Ibnu Hazm rahimahullah berkata, “Barangsiapa yang menetapkan dirinya akan selamat dari celaan dan cacian manusia, maka ia adalah orang gila.”

Jika demikian, sangat penting bagi siapa pun untuk tidak terlalu mempedulikan urusan manusia dalam hatinya, menjadikan pengawasan mereka, rasa khawatir terhadap cacian dan celaan mereka penghalang antara dirinya dan tujuan mulia yang dicita-citakannya, baik untuk dirinya, umatnya dan negerinya.

Read the full post »

Islam Agama Yang Mudah


download (1)Salah satu karakteristik ajaran Islam yang menonjol adalah mudah dan memudahkan. Ajaran (syariat) Islam tidak datang untuk mempersulit dan menyempitkan kehidupan manusia, ia justru datang untuk menjadi rahmat dan kebaikan bagi mereka di dunia dan akhirat. Allah jalla jalaaluhu, dalam sejumlah firmam-Nya dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam beberapa sabdanya, yang telah mendeklarasikan sendiri Islam sebagai agama yang mudah.

Read the full post »

Wakaf Uang Tunai; Hukum dan Aplikasinya


downloadSyariat Islam sangat mendorong umatnya kepada sedekah, wakaf dan pinjaman yang baik (qard hasan) untuk kepentingan dan kemajuan umat, baik dalam urusan dunia maupun agamanya. Wakaf merupakan salah satu instrumen syariat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi umat. Para ulama sepakat atas disyariatkannya wakaf secara umum, sejumlah para sahabat diriwayatkan pernah mewakafkan sebagian harta mereka.

Umar pernah meminta pendapat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang sebidang tanah yang didapatkannya di Khaibar, apa yang pantas ia lakukan terhadapnya. Beliau kemudian bersabda, “Jika engkau mau, engkau tahan pokoknya, dan engkau sedekahkan hasilnya.” (Muttafaq ‘alaih)

Read the full post »

Neraca Maslahat Dalam Melarang Amalan Bid’ah Menurut Ibnu Taimiyyah


gdfgerBid’ah adalah keyakinan atau perbuatan yang bertentangan dengan al Qur`an, Sunnah dan Ijmak (Ibnu Tamiyyah). Baginda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun sangat mewanti-wanti umatnya agar menjauhi perbuatan bid’ah. Hadis-hadisnya sangat terkenal. Para ulama dari kalangan para sahabat, tabi’iin, taabi’u at-tabiin dan setelah mereka hingga saat ini juga telah banyak menjelaskan larangan mengada-ngada dalam agama, baik dalam urusan keyakinan maupun urusan amal perbuatan.

Tidak diragukan lagi, bahwa bid’ah termasuk kategori kemungkaran yang harus dirubah dan diingkari, manakala ia terjadi pada sebuah masyarakat muslim. Membiarkannya sama dengan membiarkan kemungkaran atau pelanggaran lainnya dalam agama. Bahkan, bid’ah menurut sejumlah para ulama lebih berat dari maksiat.

Read the full post »

Adakah Shalat Khusus Untuk Menghilangkan Rasa Gundah?


shalat gundahPertanyaan

Apakah ada shalat untuk menghilangkan rasa gundah, dilaksanakan dua rakaat, lalu berdoa dengan doa, “Allahumma faarijal hammi wa kaasyifal ghammi, ajib da’watii.. (Ya Allah yang menghilangkan rasa gundah dan menghapus rasa sedih, kabulkanlah permohonanku) atau, “Ajib da’watal mudhthar idzaa da’aaka..” (Kabulkanlah permohonan orang yang dalam kesulitan jika ia memohon kepada-Mu)?

Jawaban

Read the full post »