Kapankah Seseorang Boleh Berijtihad?

Seseorang boleh berijtihad jika terkumpul padanya empat kriteria:

1. Mengetahui dalil-dalil syar’i; baik al-Kitab, sunnah, ijma, qiyas, istishab dll dalam masalah yang diperlukan.

2. Mengetahui kaidah-kaidah dalam memahami nash-nash syar’i atau yang disebut dengan kaidah-kaidah ushuliyyah. Ia dapat menerapkan kaidah-kaidah itu terhadap nash-nash syar’i dan mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum dari nash-nash syar’i tersebut. Mengetahui dalaalaat isyaraah, dalaalaat tanbiih, mengetahui mafhuum-mafhuum, mengetahui bagaimana mengaplikasikan metode qiyas, mengetahui macam-macam dalaalaat, mengetahui macam-macam sunnah agar ia bisa membedakannya ketika terjadi pertentangan dan mampu mentarjih.

3. Mengetahui bahasa arab yang membuatnya dapat memahami nash-nash syar’i, baik dalam kosa kata dan tata bahasanya.

4. Mengetahui perkara-perkara yang diijmakan dan yang diperselisihkan. Agar ia tidak berijtihad dalam perkara-perkara yang diijmakan.

Siapapun yang memiliki keempat kriteria ini, wajib baginya berijtihad dan beramal sesuai dengan ijtihadnya. Haram baginya mengamalkan sesuatu dengan taklid kepada orang lain. Kecuali jika ia tidak mampu untuk berijtihad.

Dan siapapun yang tidak memiliki kriteria ini, atau tidak memiliki salah satu darinya, wajib baginya merujuk kepada para ulama syariat. “Bertanyalah kepada ahli dzikr, jika kalian tidak tahu.” Ahli dzikr (ulama) ditanya dan dijadikan sumber rujukan karena mereka merujuk kepada nash-nash syar’i. Dan siapa pun yang bukan bagian dari mereka, maka hendaknya ia bertanya kepada mereka.

[Dari ceramah Syaikh Sa’ad Asy-Syatsry bertaju “Simat As Syahshiyyah Al Muslimah fii Dzilli Al Mutaghayyiraat” di Auditorium Universitas Islam Madinah]

Pos Sebelumnya
Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: